Kontakt

Zapraszamy do współpracy księgowo-kadrowej firmy z sektora MŚP z Lublińca lub okolic. Możliwy dojazd do klientów!


Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Nr telefonu

Temat

Treść wiadomości

* - pole wymagane

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Sukienik Gabriela z siedzibą w Lublińcu: ul. Rusałki 7, 42-700 Lubliniec(„Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-meila: biuro-rachunkowe.sukienik@wp.pl oraz telefonicznie +48 600225093.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.