Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Przy niektórych formach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej nie ma wyboru i obowiązuje nas prowadzenie tzw. pełnej księgowości, np. w większości spółek.

W jednoosobowej działalności gospodarczej podlegamy pod różne rodzaje opodatkowania w formie: karty podatkowej, ryczałtu lub opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych.

Kartę podatkową mogą prowadzić tylko działalności określone w Ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DZ.U. Nr 144, poz.930 ze zm.). Ta sama ustawa określa też,jaki podmiot gospodarczy może rozliczać zryczałtowany podatek. W niektórych rodzajach działalności istnieje możliwość wyboru ryczałtu lub zasad ogólnych. W tym ostatnim wypadku księgowość prowadzi się w formie tzw. księgi przychodów i rozchodów oraz pozostałych ewidencji.

W działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych można dokonać wyboru podatku progresywnego wg skali podatkowej (obecnie 18% i 32%) lub podatku liniowego ze stawką stałą (obecnie 19%).
Osobną kwestią jest opodatkowanie przedsiębiorstw podatkiem VAT. Już to skrótowe omówienie możliwych form opodatkowania podatkiem dochodowym wskazuje, jak wiele jest informacji i obowiązków, które dotyczą przedsiębiorców. Najlepiej jest więc jeszcze przed rejestracją firmy w urzędach skonsultować się z wykwalifikowaną księgową, a następnie powierzyć jej prowadzenie księgowości naszej firmy. W ten sposób unikniemy nieodwracalnych błędów i zapewnimy naszej firmie bezpieczeństwo podatkowe.

Komentarze zostały zablokowane.